Vapaasta leikistä

Punavarpusessa on joka päivä tilaa ja aikaa leikille. Vapaa leikki, joka syntyy lapsen vapaasta tahdosta toimia, suuntautuu lapsen omien tarpeiden mukaan.

Leikin kautta lapsi harjoittaa monia taitoja ja rakentaa maailmaansa. Pitkäkestoisessa leikissä toisten kanssa kehittyvät sosiaaliset taidot, niin luovuus kuin ongelmanratkaisukykykin.

Lapsi oppii luonnollisella tavalla keskittymään ja sitoutumaan intensiivisesti tekemiseensä. Mielikuvituksen lähteestä pulppuava leikki luo pohjaa ajattelun elastisuudelle.

Lapsi kuin maailman taivaalla tuikkiva tähti.
Kasvaa valossa, lämmössä ja rakkaudessa.
Kulkee leikissä ja sadussa yhdessä kanssamme huomiseen.
Oulun Steinerpäiväkoti Punavarpunen
Kaarretie 14, 90500 Oulu             Puh: 08-345 642             info@punavarpunen.org
Toteutus: Amounda & Sailcom